goTOzero - misja Volkswagena dla ochrony środowiska

2019-08-16 19:06 |

#Elektryczne #Volkswagen #goTOzero
goTOzero - misja Volkswagena dla ochrony środowiska

Volkswagen zamierza stać się przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska, oraz neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Niemiecki producent określił działania w ramach nowej misji dotyczącej środowiska „goTOzero”. Jednym z jej elementów jest rozwój elektormobilności.

„goTOzero” to ważny krok, dzięki któremu Volkswagen ma się stać przedsiębiorstwem w pełni realizującym zasady zrównoważonego rozwoju. Na celowniku znalazły się cztery aspekty: zmiany klimatyczne, zasoby, jakość powietrza oraz zgodność z prawnymi wymogami ochrony środowiska.

Nowa polityka środowiskowa Volkswagena to czytelny znak dla samego koncernu i dla jego udziałowców. Nasze wysiłki służące ochronie środowiska dotyczą całego cyklu życia produktu – od projektu, przez produkcję i użytkowanie, po recykling samochodów. W te działania włączamy również dostawców. Tylko wspólnie możemy zrealizować nasze cele.

Oliver Blume, Członek zarządu odpowiedzialny za ochronę środowiskaW dokumencie zapisano dosłownie: „Wobec wszystkich produktów i rozwiązań z zakresu mobilności stosujemy zasadę minimalizacji ich wpływu na środowisko na wszystkich etapach – od pozyskiwania surowców po koniec życia produktu. Służy to zachowaniu naturalnych ekosystemów i ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Podstawą naszych działań jest przestrzeganie prawa regulującego zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, przestrzeganie standardów oraz własnych dobrowolnych zobowiązań”.

W ramach deklaracji „goTOzero” grupa Volkswagen koncentruje się na czterech obszarach działań:

1 - Zmiany klimatu.
Volkswagen zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Porozumienia Paryskiego. Do 2050 roku koncern zamierza stać się przedsiębiorstwem, którego działalność jest neutralna pod względem ogólnego bilansu dwutlenku węgla. Do 2025 roku emisja gazów cieplarnianych przez samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze ma w całym cyklu ich życia zostać zmniejszona o 30 procent w porównaniu ze stanem z roku 2015. Ponadto koncern aktywnie realizuje politykę przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych w całym cyklu życia produktu.

2 - Zasoby.
Volkswagen zamierza zmaksymalizować oszczędności w dziedzinie wykorzystania zasobów i wspierać wszelkie projekty w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów, energii i wody. Do 2025 roku przedsiębiorstwo planuje zredukować zewnętrzne czynniki środowiskowe związane z produkcją (dwutlenek węgla, energia, woda, odpady i lotne związki organiczne) o 45 procent na samochód w porównaniu z rokiem 2010.

3 - Jakość powietrza.
Volkswagen rozwija elektromobilność we wszystkich obszarach, aby przyczyniać się do poprawy jakości powietrza w miejscu użytkowania pojazdu. Do 2025 roku udział samochodów elektrycznych (BEV) w ofercie modelowej ma wynieść od 20 do 25 procent. Do 2030 roku udział modeli typu BEV wśród floty nowych aut koncernu w Europie i w Chinach ma wzrosnąć co najmniej do 40 procent.

4 - Zgodność z wymogami ochrony środowiska.
Pod względem prawości, Volkswagen chce stanowić przykład jako przedsiębiorstwo nowoczesne, transparentne i skuteczne wdrażając i monitorując efektywne systemy zarządzania obszarami mającymi wpływ na środowisko we wszystkich fazach życia produktu.

Niemiecki producent za cel postawił sobie do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Do 2025 roku zamierza zmniejszyć emisję CO2 swoich samochodów w całym cyklu ich życia o 30 procent w porównaniu z rokiem 2015. Podczas produkcji samochodów zewnętrzne czynniki środowiskowe związane z produkcją (dwutlenek węgla, energia, woda, odpady i lotne związki organiczne) mają do 2025 roku zmniejszyć się na każde auto o 45 procent w porównaniu z rokiem 2010.

Do 2023 roku Volkswagen zainwestuje 30 miliardów euro w rozwój elektromobilności, wprowadzając do 2028 roku ponad 70 nowych elektrycznych modeli. Koncern angażuje się ponadto w budowę infrastruktury zasilania elektrycznych aut w energię i już dzisiaj poprzez własną firmę Elli oferuje klientom energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Portal Samochodów Niskiej Emisji

Copyright 2019

Partner techniczny TMNET.PL